× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ OWI

Poradnia psychologiczna - Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Interwencji

Informacje o komórce

Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:Adres

58-622-07-48
Harcerska 4
81-425 Gdynia

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1